Sök på vår sajt: PicoSearch
 
   
 
 Förstå thai-engelska  

Tips
 Do and DoNot
 Shop till you drop!
 Thailändsk mat och hur man uppträder på restaurang
 Pengar och värdehandlingar 
 Resebyråer 
 Att åka TukTuk 
 Tips från Passplanet
 Toalettbesök
 Telefon
 Packlista
 Kort om Bangkok
 Förstå Thai-Engelska
 Riktlinjer för oberoende resenärer
 Att vara på den säkra sidan
 Äta ute med thaivänner

  
       
  Då de flesta som besöker Thailand bara talar lite eller ingen thailändska sker största delen av kommunikationen mellan dem och thailändarna på engelska. Även om många thailändare kan tala lite engelska kan det ändå vara svårt att förstå dem eller att göra sig förstådd. Detta beror på att thailändska fraser, särskilt bland dem som har en begränsad skolgång, ofta översätts ord för ord till engelska och på att de engelska orden uttalas på ett speciellt thailändskt sätt.

Eftersom thai inte innehåller böjningar av verb (ex. på svenska åka – åkte - åkt) eller substantiv ( ex. på svenska bil –
   
 
bilen - bilar osv.), inte heller orden en, ett, någon, några osv. är thailändsk grammatik mycket enklare än den engelska vilket gör att den engelska grammatiken blir extremt svår för thailändare. Följden av detta blir meningar på engelska som är förenklade men ändå lätt att förstå. En mening som   "I didn't want to go yesterday" kommer troligen att i stället sagas som "Yesterday I not want go". Det förekommer också att en del engelska ord dubbleras som på thai, t.ex. ”same, same”, ”near, near” osv.

Var aktsam när du talar om tid eftersom ett annorlunda system är vanligt i Thailand där man delar upp klockan i fyra delar om sex timmar i stället för två delar om tolv. Detta kan innebära förvirring. Om du skall träffa en person klockan fyra på morgonen kan det avse klockan fyra, eller så kan det i en översättning ord för ord betyda klockan tio för thailändaren. Säkrast är att ange tiden, som vi gör i Sverige, med tjugofyra timmar per dygn, vilket oftast förstås även i Thailand.
   

 
I allmänhet innebär ändå uttalet större problem för förståelsen än vad grammatiken gör. Till att börja med så uttalas en del bokstäver eller stavelser i slutet av ett ord bara till hälften vilket innebär, t.ex., att orden ”can” och ”can't” låter nästan identiska.
Andra engelska ljud existerar inte på thai så de ersätts av sådana som är näraliggande. V uttalas alltid som w t.ex. Thai har också olika bokstäver för ”r”- och ”l-ljuden” men dessa används på ett fullständigt utbytbart sätt vilket betyder att ”very” ibland uttalas som ”wely”.
 
   


Det finns bara ett begränsat antal ljud som ett ord eller en stavelse kan sluta med i thailändska. Ord som slutar med andra ljud än något av dessa ”konverteras” till ett thailändskt ljud. Ord som på engelska slutar med ljuden ”l” och ”r” kommer i stället att avslutas med ljudet ”n”. Engelska ord med slutljuden ”d” och ”s” blir ”t” osv. Så bli inte förvånad om namnet ”Russel” uttalas som ”Rut-sen” eller något liknande. Det här gör att till och med enkla ord som ”yes” är svåra för thailändare att uttala på ett korrekt sätt.

Ord som innehåller dubbeltecknade konsonanter (två konsonanter som följer efter varandra, ex. mp, sl, th osv.) i samma stavelse är också, med en del undantag, svåra att uttala på thai. När de uppträder sätts ofta en extra vokal (”a”) in mellan dem vilket man också för över till det engelska språket, så att t.ex. ”slow” uttalas ”sa-low”, eller ofta ”sa-low sa-low” eftersom detta är ett av de ord som ibland dubbleras. I ord som slutar med dubbla konsonanter som t.ex. ”grand” försvinner normalt den sista. Få kan uttala ord så att man tydligt hör skillnaden mellan ”wish” och ”with”. Båda låter som ”wit”. Ett ord som ”shrimp”, med tre konsonanter i följd i början av ordet och två i slutet är närapå helt omöjliga att uttala tydligt för den genomsnittlige thailändaren.

     

Särskilt i utländska ord är ljudet ”er” mycket starkt betonat, t.ex. ham-bur-gER, Man-ches-tER. Så om du försöker att berätta för en taxichaufför att du vill åka till World Trade Center i Bangkok, bör du be att få åka till ”wort trayt cen-tER”. Om du försöker att uttala namnet på engelska, eftersom det är ett engelskt namn, är det mycket möjligt att du inte förstås.

    Generellt är det så att ju längre utbildning thailändaren har desto färre blir problemen med engelskan. Några talar förstås en alldeles utmärkt engelska utan något av problem som nämnts tidigare. Många av de personer som besökaren kommer i kontakt med tillhör emellertid inte denna kategori, som taxichaufförer, restaurangpersonal, gatuförsäljare och affärsbiträden.    
         
       
Källa:http://www.into-asia.com/
UPP
© Familjen Jonsson Storkamp
Contact us: k o n t a k t @ r e s b o r t . c o m

räkn
reklam