Sök på vår sajt: PicoSearch
     

   

 

  

Bangkok Sky Train
  ©Guy Jonsson, 2005
  Bangkok Sky Train. Bilden togs vid en ändstation. Normalt var vagnarna alltid så fulla att många inte fick plats att sitta.

© Familjen Jonsson Storkamp
Contact us: k o n t a k t @ r e s b o r t . c o m
 
k n