Sök på vår sajt: PicoSearch
     

   

 

  

Utsikt från hotellfönstret
  ©Guy Jonsson, 2005
  Utsikt från hotellfönstret. Bilden togs tio minuter över sju på Luciadagens morgon. Den rätta Luciastämningen hade svårt att infinna sig.

© Familjen Jonsson Storkamp
Contact us: k o n t a k t @ r e s b o r t . c o m
 
k n