Sök på vår sajt: PicoSearch
     

   

 

  

Trafikskylt
  ©Guy Jonsson, 2005
  Skylten längst uppe på bilden berättade att trafiken vid detta tillfälle flöt bra. Den visade en karta med de största gatorna utsatta och när det blev stockningar så lyste den gatan rött och trafikanterna kunde välja en annan väg. Vid arbetsdagens slut, när alla skulle hem, lyste alla gatorna ilsket rött.

© Familjen Jonsson Storkamp
Contact us: k o n t a k t @ r e s b o r t . c o m
 
k n