Sök på vår sajt: PicoSearch
     

   

 

  

Bron över River Kwai
  ©Guy Jonsson, 2005
 

Bron över River Kwai.Två broar byggdes av krigsfångarna. Träbron var klar i februari 1943. Stålbron som blev klar i april 1943, och som är den som syns på bilden, låg strax nedanför och den hade flyttats från Java av japanerna.
Ett av spannen förstördes av allieradt bombflyg i februari 1945 och ytterligare två spann under april och juni 1945. De bågformade spannen är de ursprungliga och de kantiga är de som byggdes när skadorna reparerades.


© Familjen Jonsson Storkamp
Contact us: k o n t a k t @ r e s b o r t . c o m
 
k n