Sök på vår sajt: PicoSearch
     

   

 

  

Trafikljus
  ©Guy Jonsson, 2005
  Lägg märke till den röda sexan uppe vid trafikljusen. Den visade hur lång tid som var kvar innan ljuset skulle slå om till grönt. På samma sätt visade en grön siffra hur lång tid det var kvar till rödljus.

© Familjen Jonsson Storkamp
Contact us: k o n t a k t @ r e s b o r t . c o m
 
k n