Sök på vår sajt: PicoSearch
     

   

 

  

Sopande
  ©Guy Jonsson, 2005
  Varje morgon sopade de anställda hela semesteranläggningen. Löven som föll från träden sopades också. Man använde inte krattor som vi skulle ha gjort.

© Familjen Jonsson Storkamp
Contact us: k o n t a k t @ r e s b o r t . c o m
 
k n