Sök på vår sajt: PicoSearch
     

   

 

  

Andehus
  ©Guy Jonsson, 2005
  Detta andehus stod utanför ett av de nybyggda, flotta, hotellen. Det är viktigt att anden får ett hus som är finare än det riktiga huset, annars kan han flytta dit istället. Den här anden har många tjänare och tom. elefanter så han stannar nog här.

© Familjen Jonsson Storkamp
Contact us: k o n t a k t @ r e s b o r t . c o m
 
k n