Sök på vår sajt: PicoSearch
     

   

 

  

Bensinflaskor
  ©Guy Jonsson, 2005
  På många ställen kunde man köpa bensin i urdruckna whiskyflaskor. Priset var litet högre än vid macken

© Familjen Jonsson Storkamp
Contact us: k o n t a k t @ r e s b o r t . c o m
 
k n